logo
Triangle 1 Triangle 2 Triangle 3 Triangle 4 Multiple Triangles Brand


Politica de confidențialitate


Scopul acestei Politici de confidențialitate este de a descrie modul în care GI, în calitate de Operator, utilizează și partajează datele personale pe care ni le încredințați prin utilizarea serviciilor noastre pe site-ul nostru.

Vă rugăm să citiți cu atenție această Politică înainte de a utiliza Serviciul nostru. Dacă din orice motiv nu acceptați și nu sunteți de acord cu termenii din această Politică, atunci accesarea Serviciului este strict interzisă și trebuie să părăsiți site-ul

Vă rugăm să rețineți că datele transmise prin internet (de exemplu, prin comunicare prin e-mail) pot face obiectul unor încălcări de securitate. Protecția completă a datelor dumneavoastră împotriva accesului terților nu este posibilă.

Serviciile noastre nu sunt destinate utilizării de către copii (persoane sub optsprezece ani). Nu vom solicita sau colecta cu bună știință informații personale de la un copil. Dacă aveți sub optsprezece ani, vă rugăm să nu furnizați informațiile dvs. pe site-ul nostru. După notificarea că un copil ne-a furnizat date personale, vom șterge datele personale ale copilului din înregistrările noastre, așa cum este permis de lege. Dacă credeți că am putea avea informații de la un copil, vă rugăm să ne contactați la privacy@motionmask.ai


1.Sursa datelor cu caracter personal


Prelucrăm datele personale pe care ni le furnizați atunci când interacționați cu sau folosiți Serviciile noastre; creați sau modificați contul dvs. pe site-ul nostru („Site-ul”); achiziționați Servicii de la noi; solicitați informații de la noi; contactați asistența pentru clienți; sau comunicati în alt mod cu noi; vizitați site-ul nostru (prin utilizarea cookie-urilor și a tehnologiilor similare).


2. Categorii de date cu caracter personal


În calitate de Operator este posibil să prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal (intenția este ca lista să fie exhaustivă, dar nu toate aceste date vor fi prelucrate în toate cazurile):

  • informații de contact, inclusiv prenumele, prenumele, numele companiei, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon; informații de autentificare, inclusiv numele de utilizator și parola pe care le utilizați pentru a vă înregistra un cont pe Site;
  • în scopul procesării plăților: informații financiare, inclusiv ultimele 4 cifre ale numarului cardului dvs.
  • comunicările pe care ni le trimiteți;
  • informații despre comportamentul online, inclusiv activitatea online, preferințele și timpul petrecut pentru vizualizarea funcțiilor;
  • adresă IP, informații despre rețeaua mobilă sau informații despre dispozitiv.

 

Toate aceste informații, cu excepția datelor cardului de credit/debit, sunt stocate în siguranță pe serverele cloud MotionMask. Informațiile cardului de credit/debit sunt stocate pe sistemul electronic al unei terțe părți, deținut și gestionat de compania de procesare a plăților.

 

3. Scopurile prelucrării și temeiul juridic al prelucrării


Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe baza următoarelor temeiuri legale:

 • pentru a respecta un contract sau a acționa în legătură cu un contract: acest lucru este relevant dacă vă înregistrați pentru a utiliza Serviciile noastre. Aici sunt incluse:
  • punerea la dispoziție a serviciilor pe care le-ați solicitat;

  • verificarea identității dumneavoastră;

  • procesarea plăților;

  • trimiterea de comunicări necesare (de exemplu, legate de plăți sau de expirarea abonamentului dvs.) și

  • furnizarea de servicii sau asistență pentru clienți.

 • pe baza intereselor noastre legitime, în special:
  • analizarea utilizării și măsurarea eficacității Serviciilor pentru a înțelege mai bine cum sunt utilizate, astfel încât să le putem îmbunătăți;

  • trimiteți informații despre produsele și serviciile noastre, oferte speciale și informații similare;

  • analizarea utilizării serviciilor noastre și a interacțiunii dumneavoastră cu comunicările noastre, pentru a le personaliza și  pentru comunicari de marketing;

  • detectarea, prevenirea sau rezolvarea fraudelor, ​​ problemelor de securitate sau tehnice și protejarea împotriva vătămării drepturilor, proprietății sau siguranței noastre, a utilizatorilor noștri sau publicului în general;

  • efectuarea de sondaje și cercetări de piață despre clienții noștri, interesele acestora, eficacitatea campaniilor noastre de marketing și satisfacția clienților;

  • investigarea și răspunsul la orice comentarii sau reclamații transmise de dvs.;

  • în scopuri juridice, de conformitate, de reglementare și de investigare, după caz ​​(inclusiv dezvăluirea de informații legate de solicitările din partea instituțiilor administrative, procese sau litigii).

 

Dacă prelucrăm informațiile dumneavoastră pe baza unor interese legitime, vă puteți opune acestei prelucrări în anumite circumstanțe. În astfel de situații, vom înceta prelucrarea informațiilor, cu excepția cazului în care suntem obligați din motive legitime sau legale să continuăm prelucrarea.

 • pe baza consimțământului dumneavoastră implicit sau explicit pentru:
  • în unele cazuri, trimiterea de informații despre produsele și serviciile noastre, oferte speciale și informații similare și partajarea informațiilor cu terți în propriile lor scopuri de marketing;

  • plasarea cookie-urilor și utilizarea tehnologiei similare;

  • oportunitatea de a participa la concursuri și promoții similare și de a administra aceste activități.

 

Nu sunteți obligati să ne furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal.

Cu toate acestea, dacă nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră în anumite scopuri, de exemplu, prin setarea anumitor cookie-uri, este posibil să nu puteți utiliza toate funcțiile acestui site web.


Aveți dreptul să vă retrageți în orice moment consimțământul acordat, fără însă a fi afectată legalitatea prelucrării efectuate până în acel moment. În acest sens, puteți notifica în scris GI intenția dumneavoastră de a vă retrage consimțământul, la următoarea adresă: Street Frunzei 26, Floor 1, Room 1 , Bucharest, Romania sau la adresa de e-mail: privacy@motionmask.ai

 • din motive legale:
  • răspunderea solicitărilor din partea autorităților publice;

  • utilizarea sau dezvăluirea informațiilor, în măsura în care este necesar pentru a detecta, preveni sau aborda în alt mod problemele asociate cu probleme de fraudă, securitate, posibile activități ilegale sau tehnice și pirateria software.


4. Perioada de păstrare


În general, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru scopurile de prelucrare menționate mai sus (inclusiv prin legile aplicabile), cu excepția situațiilor în care prevederile legale prevăd sau obligă altfel. Prin urmare, datele personale vor fi stocate:

 • atâta timp cât contul dumneavoastră de utilizator este activ, ulterior pe perioada necesară evidenței operațiunilor efectuate prin intermediul contului de utilizator;
 • dacă alegeți să vă dezactivați contul de utilizator, dorim să vă informăm că dezactivarea contului dumneavoastră nu va șterge automat datele dumneavoastră personale. Dacă doriți să încetăm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau dacă doriți ca datele dumneavoastră să fie șterse, vă puteți exercita drepturile detaliate în secțiunea 5 de mai jos;
 • până la un an de la solutionare pentru mesajele în care solicitați detalii sau asistență prin chatbot-ul nostru, e-mail, postare, formulare dedicate de asistență sau call center-ul nostru, indiferent că solicitarea dumneavoastră a venit prin mijloace electronice sau poștale, în scris sau audio;
 • până la 3 ani pentru efectuarea de analize privind navigarea pe site-urile noastre și interacțiunile dumneavoastră cu site-urile noastre;
 • pe durata prevăzută de lege în situațiile în care există prevederi legale aplicabile în acest sens (de exemplu, în cazul registrelor contabile obligatorii și documentelor justificative care stau la baza evidențelor contabile financiare).

5. Drepturile dumneavoastră ca persoană vizată


În calitatea dumneavoastră de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:

 • de a vă accesa datele – puteți obține informații despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, precum și o copie a acestora;
 • la rectificare – puteți solicita ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie completate sau actualizate, în cazul în care acestea sunt inexacte sau incomplete;
 • de a fi uitat – în anumite situații, puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră personale;
 • la restricționarea prelucrării – în anumite cazuri, puteți solicita prelucrarea condiționată a datelor dumneavoastră cu caracter personal până la soluționarea anumitor operațiuni privind datele dumneavoastră.;
 • de opozitie– în cazul prelucrării pentru interese legitime, aveți dreptul legal de a vă opune unei astfel de prelucrări;
 • de portabilitate a datelor – puteți solicita ca datele personale pe care le furnizați să fie transferate și prelucrate prin mijloace automate într-un format structurat, automatizat și lizibil.

Fiecare dintre drepturile de mai sus pot fi exercitate prin trimiterea unei cereri scrise, datate și semnate, la sediul GTS, situat în Strada Frunzei 26, Etaj 1, Camera 1, București, România sau la adresa de e-mail:privacy@motionmask.ai.

În cazul în care considerați că drepturile dumneavoastră nu au fost respectate, puteți contacta Responsabilul nostru cu protecția datelor cu caracter personal la adresa de e-mail de mai sus sau puteți depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere și Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).


6. Transfer de date


Datele cu caracter personal sunt prelucrate strict pe teritoriul României și nu există intenția de a transfera date cu caracter personal către țări terțe sau către organizații internaționale.

În cazul puțin probabil în care un transfer ar putea fi necesar, Operatorul se va asigura fie că transferul este efectuat într-o țară care asigură un nivel adecvat de protecție, fie va lua garanții suplimentare adecvate pentru a vă proteja datele personale, cum ar fi implementarea standardului clauze contractuale aprobate la nivel european sau reguli corporative obligatorii.


Hotjar

Folosim Hotjar pentru a înțelege mai bine nevoile utilizatorilor noștri și pentru a optimiza acest serviciu și experiența lor. Hotjar este un serviciu tehnologic care ne ajută să înțelegem mai bine experiența utilizatorilor noștri (de exemplu, cât timp petrec aceștia pe ce pagini, pe ce linkuri aleg să facă clic, ce le place și ce nu le place utilizatorilor etc.) și acest lucru ne permite să construim și menținem serviciul nostru cu feedbackul utilizatorilor. Hotjar folosește cookie-uri și alte tehnologii pentru a colecta date despre comportamentul utilizatorilor noștri și dispozitivele acestora, pe baza consimțământului, articolul 6 (1) lit.a) din GDPR. Aceasta include adresa IP a unui dispozitiv (procesată în timpul sesiunii și stocată într-o formă neidentificată), dimensiunea ecranului dispozitivului, tipul de dispozitiv (identificatori unici de dispozitiv), informații despre browser, locația geografică (numai țara) și limba preferată folosită pentru afișa site-ul nostru. Hotjar stochează aceste informații în numele nostru într-un profil de utilizator pseudonimizat. Hotjar îi este interzis contractual să vândă oricare dintre datele colectate în numele nostru. În calitate de utilizator al unui site web care utilizează Hotjar, aveți dreptul de a vizualiza și șterge informațiile colectate despre dvs.


7. Modificări ale acestei politici


Ne rezervăm dreptul, în orice moment și fără notificare, de a adăuga, schimba, actualiza sau modifica această Politică, pur și simplu publicând o astfel de schimbare, actualizare sau modificare pe Site-ul nostru. Orice astfel de schimbare, actualizare sau modificare va intra în vigoare imediat după postare.

Continuând să utilizați Site-ul și Serviciul nostru după efectuarea oricăror modificări, înțelegeți și sunteți de acord să fiți legal legat de astfel de modificări și de politica de confidențialitate actuală. Dacă modificările efectuate sunt semnificative, vom oferi o notificare mai vizibilă.

Cu toate acestea, prin utilizarea Site-ului nostru, înțelegeți și sunteți de acord că este responsabilitatea dumneavoastră să vă familiarizați cu această Politică, deoarece poate fi modificată din când în când, și să revedeti această Politică pentru orice modificări, actualizări și modificări.